SIDAD – Pompe si Hidroagregate

Introducere

Sistemele Integrate de Diagnoză Automată a Defectelor - SIDAD sunt destinate măsurării, monitorizării și analizei parametrilor tehnici ai mașinilor dinamice rotative utilizate în industria energetică, chimică, metalurgică, alimentară, construcții etc., cu scopul diagnosticării automate a defectelor - Pompe si Hidroagregate.

Pentru realizarea unui sistem SIDAD calitativ, un rol important îl are alegerea parametrilor de analiză și implicit confifigurația sistemului din punct de vedere hardware și software. Având în vedere complexitatea mașinilor industriale rotative și răspunsul diferit al acestora la parametrii de proces, sistemele SIDAD sunt proiectate si realizate pe specificul fiecărei categorii de mașini în parte.

pompe

Avantajele sistemelor SIDAD

 • Măsurarea și monitorizarea simultană a parametrilor tehnici care influențează starea de funcționare a mașinii (vibrații, temperaturi, debite, puteri, presiuni etc.)
 • Funcții avansate de analiză a vibrațiilor cu scopul emiterii unui diagnostic real
 • Memorarea datelor în modulul de achiziție și pe PC pentru siguranța acestora
 • Avertizarea operatorului prin semnalizări și alarme la depășirea limitelor admisibile și stabilirea calificativului de funcționare a mașinii
 • Posibilitatea afișării diagnosticului mașinii precum și măsurile ce trebuie luate pentru fiecare defect în parte
 • Programe pentru echilibrarea rotoarelor și alinierea arborilor
 • Vizualizarea unei biblioteci de mentenanță ce include: modul de gresare a lagărelor, ajustajele ce trebuie respectate la montajul diferitelor componente, toleranțele pentru echilibrare și aliniere, fișe de reparații etc.
 • Flexibilitate pentru introducerea și configurarea de noi interfețe interactive
 • Creșterea siguranței în funcționare a mașinilor prin reducerea sau eliminarea costurilor datorate incidentelor tehnice sau avarierii grave a mașinilor
 • Reducerea costurilor legate de timpul de oprire a echipamentelor tehnologice și creșterea profitului prin mărirea timpilor de producție
 • Reducerea consumului excesiv de energie electrică
 • Posibilitatea de generare rapoarte personalizate, manual sau automat la un interval de timp predefinit.

Caracteristici tehnice

 • Achiziție de înaltă precizie a semnalelor, pe 24 biti
 • Rata de eșantionare de până la 50kHz pe canal
 • Memorie internă 32 GB
 • Izolare galvanică între senzori și modulele de achiziție
 • Intrări analogice pentru: tensiune, curent (0-20 mA, 4-20 mA), IEPE, termorezistențe, termocuple etc.
 • Intrări digitale pentru măsurarea turației, frecvenței și a semnalelor digitale;
 • Ieșiri analogice pentru comandă și control
 • Ieșiri digitale pentru semnalizare și alarmă
 • Conectivitate Wi-Fi sau prin intermediul UMTS și LTE
 • Tipuri de analize: FFT, Forma de undă, Orbita, Diagrama Bode, Anvelopă,
 • Deplasarea centrului axului în lagăr etc.
 • Funcții de Integrare (simplă și dublă) / Derivare pentru obținerea parametrilor de viteză și deplasare a vibrațiilor
 • Implementarea de relații matematice complexe
 • Regim continuu de funcționare
 • Posibilitatea configurării de la distanță prin rețea locală sau internet

Componența sistemelor

 • Unitatea centrală de diagnoză tip server
 • Module de achiziție parametrii de vibrație ExpertVibro
 • Module de achiziție parametrii tehnici ExpertKey
 • Senzori și traductoare
 • Condiționere de semnal
 • Surse de alimentare cu modul redundant
 • Echipamente de protecție (întrerupătoare automate, relee etc.)
 • Program de monitorizare și diagnoză ProfiSignal

Senzorii utilizați

 • Accelerometre piezoelectrice de înaltă, medie și joasă frecvență
 • Senzori de proximitate cu condiționere de semnal externe
 • Traductoare de viteză de vibrație
 • Senzori laser de turație și fază
 • Senzori laser pentru abateri relative
 • Traductoare de deplasare axială a rotoarelor
 • Senzori de temperatură – termorezistențe, termocuple, senzori laser non-contact etc.
 • Microfoane
 • Senzori de curent etc.

Tipuri de defecte care pot fi diagnosticate

 • Dezechilibrul static şi dinamic
 • Erori de aliniere
 • Jocuri mecanice
 • Defecte ale lagărelor de rostogolire - rulmenți
 • Defecte ale lagărelor de alunecare
 • Excentricitate
 • Fenomene de rezonanţă
 • Arbore încovoiat
 • Frecarea rotorului
 • Defectele motoarelor electrice etc.

Diagnoza de Vibratii

Diagnoza de vibratii este data de indicatoarele de defect (lămpi) fiind de culoarea verde, atunci când nu sunt îndeplinite condițiile matematice de declanșare a defectului. Atunci când sunt îndeplinite condițiile matematice ale oricărui tip de defect, aceste “lămpi” își schimbă culoarea în roșu.

Diagnosticarea defectelor în mod automat are loc și atunci când parametrii de vibrații absolute sunt sub valorile corespunzătoare calificativului Utilizabil. Defectele afișate în această interfață de diagnoză a vibrațiilor au la bază un întreg ansamblu de formule matematice realizate pentru fiecare categorie de defect în parte, iar rezultatul final activează sau dezactivează aceste indicatoare de defecte. În funcție de defectul apărut, indicatoarele corespondente acestora vor fi de culoare roșie.

In cazul pompelor sau hidroagregatelor cu ax orizontal ce includ lagare de alunecare la care vibratiile sunt masurate atat cu accelerometre cat si cu senzori de proximitate, interfata diagnoza de vibratii prezinta defectele generate de vibratiile absolute si relative.

Diagnoză de vibrații prezintă și butoane pentru accesarea recomandărilor pentru fiecare tip de defect în parte.

Parametrii Monitorizati

Sistem de diagnoză pentru pompe și hidroagregate cuprinde următoarele tipuri de măsurări și monitorizări:

 • Vibrațiile relative ale arborelui turbinei
 • Vibrațiile absolute ale lagărelor generatorului și pompei
 • Deplasarea centrului arborelui în lagărele turbinei
 • Turația arborelui și faza vibrațiilor
 • Deplasarea și vibrația axială relativă a arborelui turbinei
 • Zgomot mașină;
 • Temperaturi lagăre;
 • Turație și fază.

Interfata de Diagnoza

Interfața de diagnoză prezintă principale defecte ce pot să apară la o pompă sau hidroagregat.

Aceste defecte sunt:

 • Dezechilibrul;
 • Dezalinierea;
 • Jocuri mecanice;
 • Forțe hidraulice;
 • Arbore încovoiat;
 • Frecări;
 • Defecte electrice.

Sistemul SIDAD pentru pompe și hidroagregate orizontale cuprinde următoarele măsurări și monitorizări

 • Vibrațiile absolute ale lagărelor (valori RMS, Vârf, Vârf-Vârf)
 • Deplasarea axială a rotorului
 • Deplasarea centrului arborelui în lagărele turbinei
 • Turația arborelui și faza vibrațiilor
 • Temperaturi lagăre
 • Zgomot pompă
 • Alți parametrii tehnici care pot fi accesați de la senzori sau din alte PLC-uri (debite, presiuni, întrefier, puteri, curenți etc.)

Sistemul SIDAD include o gamă diversă de analize de vibrați

 • Spectru de frecvență FFT
 • Forma de undă
 • Orbita pentru lagărele de alunecare
 • Diagrama Bode pentru determinarea frecvențelor de rezonanță
 • Spectru anvelopă pentru determinarea stării rulmenților
 • Diagrame polare etc.

Caracteristici

Prototipul pentru pompe și hidroagregate cu 4 lagăre cuprinde toată gama de senzori utilizată pentru diagnosticarea principalelor defecte întâlnite în mod frecvent în practică, cum ar fi:

 • Dezechilibrul dinamic al rotorului de motor electric sau ventilator;
 • Dezalinierea axelor mașinii cu posibilitatea verificării dezalinierii acestora;
 • Jocuri mărite în lagărele de rostogolire datorate uzurii rulmenților și a carcaselor acestora;
 • Jocuri în lagarele de alunecare ale turbinei
 • Defecte ale lagărelor de rostogolire / rulmenților
 • Determinarea frecvențelor de rezonanță etc.

Sistemul integrat de diagnoză SIDAD poate fi aplicat și pompelor la care rotorul acestora este în consolă.

Programul prototipului este astfel conceput încât să ofere utilizatorului posibilitatea de a introduce diferite note tehnice despre modul de expoatare și mentenabilitate a
mașinii.

În concluzie, sistemul SIDAD indică solutii care au ca scop buna exploatare a pompelor într-un proces tehnologic.

Pentru mai multe informatii descarcati Brosura