Activitatile Proiectului

Activitatea 1 – Activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si dezvoltare experimentala)
Activitatea 2 – Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii
Activitatea 3 – Activităti de informare si publicitate privind proiectul
Activitatea 4 – Achiziţie servicii pentru inovare
Activitatea 5 – Achizitie de publicatii, abonamente si cotizatii
Activitatea 6 – Managementul proiectului
Activitatea 7 – Auditul proiectului

 

 

Activitatile Complete a Proiectului
 • Activitatea 1 – Activităţi de cercetare
  • 1.1. Elaborarea, realizarea si experimentarea modelelor( cercetare industriala)
  • 1.1.1. Analiza de stadiu actual si studiul teoriei de diagnostificare aplicata pentru mentenanta predictiva
  • 1.1.2. Elaborare modele experimentale, metode si tehnici de analiza in domeniul mentenantei predictive
  • 1.2. Proiectarea, realizarea si testarea prototipurilor  pentru sistemele integrate de diagnoză automată a defectelor SIDAD ( dezvoltare experimentala)
 • Activitatea 2 – Activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii
  • 2.1. Achizitie dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar
  • 2.1.1.Achiziţia de instrumente şi echipamente TIC
  • 2.1.1.1.Elaborare documentatie atribuire
  • 2.1.1.2. Achizitie echipamente TIC
  • 2.1.2. Achizitia de utilaje si echipamente pentru introducerea rezultatelor cercetarii in productie
  • 2.1.2.1. Elaborare documentatie atribuire si publicare anunt participare
  • 2.1.2.2.  Achizitie utilaje si echipamente
  • 2.2. Achizitie active fixe necorporale – licente
  • 2.2.1. Elaborare documentatie de atribuire active fixe necorporale
  • 2.2.2. Achizitie active fixe necorporale
  • 2.3. Activitati de realizare a sistemelor sistemelor integrate de diagnoză automată a defectelor SIDAD
  • 2.3.1. Elaborarea documentatiei de operare pentru sistemele integrate de diagnoză automată a defectelor SIDAD
  • 2.3.2. Executarea seriei zero a sistemelor integrate de diagnoză automată a defectelor SIDAD
 • Activitatea 3 – Activităti de informare si publicitate privind proiectul
  • 3.1. Elaborare documentatie de atribuire servicii informare si publicitate
  • 3.2. Achiziţie servicii informare si publicitate
 • Activitatea 4 -Achiziţie servicii pentru inovare
  • 4.1. Achiziție servicii de consultanta pentru inovare – asistenta tehnologica
  • 4.1.1. Elaborare documentatie de Atribuire servicii de consultanta pentru inovare- asistenta tehnologica
  • 4.1.2. Achizitie servicii de consultanta pentru inovare – asistenta tehnologica
  • 4.2. Achizitie servicii suport pentru inovare – cercetare de piata
  • 4.2.1. Elaborare documentatie atribuire servicii suport pentru inovare cercetare de piata
  • 4.2.2. Achiziţie servicii de suport pentru inovare – cercetare de piata
 • Activitatea 5 – Achizitie de publicatii, abonamente si cotizatii
 • Activitatea 6 – Managementul proiectului
 • Activitatea 7- Auditul proiectului
  • 7.1. Elaborare documentatie atribuire servicii audit proiect
  • 7.2. Achizitie servicii audit final al proiectului si contractare