Obiective

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura o creştere sustenabilă a societăţii S.C. VIBRO SYSTEM S.R.L. prin dezvoltarea capacităţii de cercetare dezvoltare în domeniul mentenantei predictive si proactive pornind de la rezultatele de cercetare dezvoltare obtinute în teza de doctorat a managerului de proiect, ca şi mijloc de mărire al profitabilităţii şi competitivităţii. Companiile care activează în domeniul serviciilor de engineering oferind atat componente software cât și hardware pentru mentenanța predictiva necesită o capacitate de cercetare sporită pentru a satisface aşteptările clienţilor, care evoluează în complexitate, în strânsă corelare cu tendinţele globale în zona tehnologică în care compania se încadrează.

Prin proiectul propus S.C. VIBRO SYSTEM SRL doreşte să crească capacitatea de cercetare dezvoltare a societății, prin desfasurarea de activitati de cercetare în domeniul monitorizărilor industriale și diagnosticării automate a defectelor, a siguranței în exploatare a mașinilor dinamice rotative și protecției umane. Rezultatele de cercetare obținute ca urmare a implementarii proiectului vor contribui la o implementare calitativă a  mentenanței predictive si proactive prin realizarea unor sisteme integrate de diagnoză automată a defectelor SIDAD .

OBIECTIVELE SPECIFICE conduc la realizarea obiectivelor strategice ale proiectului şi sunt împărţite în obiective legate de managementul de proiect, obiective operaţionale şi obiective financiare.

Obiective Specifice


Obiectivele legate de managementul de proiect sunt:
 

 • Costul total de implementare este egal – cu o marjă de toleranţă de +/- 10% cu bugetul alocat
 • Proiectul va fi implementat la termen, conform graficului de activităţi 

Obiectivele asociate elementelor operaţionale vizează:

 • Creşterea numărului personalului implicat în activitatea de cercetare-dezvoltare cu minim 4 angajați
 • Dotarea cu echipamente tehnologice necesare pentru realizarea activităţii


Obiectivele în plan financiar constau în:

 • Creşterea profitabilităţii cu minim 20% ca urmare a implementării proiectului
 • Capitalul în formă lichidă disponibil creşte cu minim 10% ca urmare a implementării proiectului
 • Prestaţiile externe (către clienţi identificaţi) cresc cu minim 20%.


Obiectivele de cercetare vizate de VIBRO SYSTEM sunt urmatoarele:

Realizarea unor sisteme integrate de diagnosticare automată a defectelor, prin analizarea spectrală FFT în modul on-line utilizând tehnologia rețelelor neuronale, pentru următoarele mașini dinamice rotative :

Realizarea unui sistem integrat de mentenabilitate și diagnoză, aplicat pentru repararea hidroagregatelor verticale care să cuprindă următoarele module:

 • Alinierea on-line a hidroagregatului cu traductoare de proximitate,
 • Centrarea rotorului de generator față de stator, utilizând senzori de măsurare întrefier,
 • Echilibrarea dinamică în situ a rotorului de generator electric,
 • Modelarea mișcării de precesie a axului hidroagregatului,
 • Calculul uzurii cuzineților.